Bài 16. Tìm tỉ số của hai số


Đề bàiCầu Mỹ Thuận (h.12) nối hai đỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long được khánh thành ngày 21-5-2000.Cầu Mỹ Thuận là cây cầu treo hiện đại (cầu dây văng) đầu tiền ở nước ta với chiều dài 1535 m bắc...
Đề bàiSử dụng máy tính bỏ túiDùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số phần trăm của:a) 65 và 160b) 0,453195 và 0,15; c) 1762384 và 4405960.Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm tỉ số phần trăm của hai...
1. Tỉ số của hai sốThương của phép chia số a cho số b (b ≠ 0) được gọi làtỉ số của hai số a và b.Tỉ số của hai số a và b được viết là \(\frac{a}{b}\)  hoặc a: b.2. Tỉ...
Đề bàiTìm tỉ số phần trăm củaa) 5 và 8;b) 25 kg và 3/10 tạ. Lời giải chi tiếta) 5 và 8Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là: \({{5.100} \over 8} = 62,5\% \)  b) 25kg và 3/10 tạTa...
Đề bàiTìm tỉ số của:a) \(\frac{2}{3}\)m và 75cm ;                              b) \(\frac{3}{10}\)h và 20 phút.Phương pháp giải - Xem chi tiếtThương trong phép chia số a cho số b...
Đề bài Ta có thể đưa tỉ số của hai số về tỉ số của hai số nguyên.Chẳng hạn, tỉ số của hai số 0,75 và \(1\frac{7}{20}\) có thể viết như sau:\(\frac{0,75}{1\frac{7}{20}}=\frac{\frac{75}{100}}{\frac{27}{20}}=\frac{75}{100}.\frac{20}{27}=\frac{5}{9}.\)Hãy viết các tỉ số sau đây thành tỉ số của hai...
Đề bàiTỉ số của hai số a và b có thể viết là \(\frac{a}{b}\). Cách viết này có khác gì cách viết phân số \(\frac{a}{b}\) không? Cho ví dụ.Lời giải chi tiếtCách viết phân số \(\frac{a}{b}\) khác cách viết tỉ số \(\frac{a}{b}\) ở chỗ trong phân số \(\frac{a}{b}\) thì a...
Đề bàiChuột nặng hơn voi! Một con chuột nặng 30g còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là \(\frac{30}{5}=6\) , nghĩa là một con chuột nặng bằng...
Đề bàiTỉ số của hai số a và b bằng \(1\frac{1}{2}\). Tìm hai số đó biết a - b = 8Phương pháp giải - Xem chi tiếtThương trong phép chia số a cho số b (b khác 0) gọi là tỉ...
Đề bàiKhi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g “vàng” này chứa tới 999g vàng nguyên chất , nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là \({{999} \over {1000}} = 99,9\%\)Em hiểu thế nào khi nói...
Đề bàiTrong 40 kg nước biển có 2 kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối trong nước biển.Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với...
Đề bàiBiết tỉ số phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4 kg dưa chuột.Phương pháp giải - Xem chi tiếtMuốn tìm tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a...
Đề bàiTìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4 cm còn trong thực tế là 80 km.Phương pháp giải - Xem chi tiếtTỉ lệ xích...
Đề bàiTrên một bản vẽ kĩ thuật có tỉ lệ xích 1:125, chiều dài của một chiếc máy bay Bô – inh (Boeing) 747 là 56,408 cm. Tính chiều dài thật của chiếc máy bay đó.Lời giải chi tiếtGọi a...