Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại


Đề bàiViết các phương trình hoá học cuả các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau:a. Kẽm + axit clohiđric b. Đồng + dung dịch bạc nitratc. Canxi + khí clo. d. Natri + lưu huỳnh.e. Kali + khí oxiLời...
Đề bàiViết các phương trình hoá học thực hiện chuỗi biến hoá sau:\(Cu\buildrel {(1)} \over \longrightarrow CuC{l_2}\buildrel {(2)} \over \longrightarrow Cu{(OH)_2}\buildrel {(3)} \over \longrightarrow CuS{O_4}\buildrel {(4)} \over \longrightarrow Cu\buildrel {(5)} \over \longrightarrow CuS\)Lời giải chi tiết\(\eqalign{ & (1)\,\,Cu\,\, + \,C{l_2}\,\xrightarrow{{{t^o}}}\,CuC{l_2}...
Đề bàiCho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng, dư. Người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).a. Viết phương trình hoá học.b.Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.Lời giải...
Đề bàiNgâm một đinh sắt sạch trong 200 ml dung dịch \(CuSO_4\). Sau khi phản ứng kết thúc, lấy đinh sắt ra khỏi dung dịch, rửa sạch, sấy khô và đem cân, thấy khối lượng đinh sắt tăng 0,8 gam....