Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại


I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI1. Tác dụng với phi kima) Tác dụng với oxi: Hầu hết kim loại (trừ Au, Pt, Ag,...) tác dụng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ cao, tạo thành oxit.b)...
Đề bàiKim loại có những tính chất hoá học nào? Lấy thí dụ và viết các phương trinh hoá học minh hoạ với kim loại magie.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKế tên các tính chất hóa học của kim...
Đề bàiHãy viết các phương trình hoá học theo các sơ đồ phản ứng sau đây:a).......... +  HCl \(\xrightarrow{{}}\) MgCl2  + H2;b)......... + AgNO3  \(\xrightarrow{{}}\)  Cu(NO3)2 + Ag;c)......... +............ \(\xrightarrow{{}}\)  ZnO;d)........ + Cl2 \(\xrightarrow{{}}\) CuCl2e)....... +  S —> K2S.Lời giải chi tiếta) Mg + 2HCl →...
Đề bàiViết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau đây:a) Kẽm + Axit sunturic loãng ;   b)         Kẽm + Dung dịch bạc nitrat;c) Natri + Lưu huỳnh ;      ...
Đề bàiDựa vào tính chất hoá học của kim loại, hãy viết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:Lời giải chi tiết1)    Mg +Cl2  \(\xrightarrow{{{t^0}}}\)  MgCl22)    2Mg + O2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2MgO3)    Mg  +  H2SO­4 loãng  → Mg...
Đề bàiDự đoán hiện tượng và viết phương trình hoá học khi:a) Đốt dây sắt trong khí clo.b) Cho một đinh sắt vào ống nghiệm đựng dung dịch CuCl2.c) Cho một viên kẽm vào dung dịch CuS04.Lời giải chi tiếta)...
Đề bàiNgâm một lá kẽm trong 20 g dung dịch muối đồng sunfat 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên và nồng độ phần trăm của dung...
Đề bàiNgâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan thêm được nữa. Lấy lá đồng ra, rửa nhẹ, làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm...