Bài 16. Truyền tải điện năng. Máy biến áp


A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC1. Truyền tải điện năng đi xaCông suất hao phí:Php = rI2 = r\(\frac{P^{2}_{phat}}{U^{2}_{phat}}\)2. Máy biến áp: là những thiết bị có khả năng biến đổi điệm áp xoay chiều\(\frac{U_{2}}{U_{1}}\) = \(\frac{I_{1}}{I_{2}}\) = \(\frac{N_{2}}{N_{1}}\)+ Nếu \(\frac{N_{2}}{N_{1}}\)...
Đề bàiTại sao muốn giảm r, lại phải tăng tiết diện dây và tăng khối lượng đồng?Lời giải chi tiếtTa có\(r = \rho {1 \over s}\) nếu muốn giảm r thì phải tăng tiết diện S lên, nghĩa là phải...
Đề bàiTại sao các điện áp ở hai cuộn sơ cấp và thứ cấp có cùng tần số?Lời giải chi tiếtVì hầu như mọi đường sức từ do dòng điện sơ cấp gây ra đều đi qua cuộn thứ cấp,...
Đề bàiGiải thích sơ đồ thí nghiệm hình 16.4.Lời giải chi tiếtVôn kế V1, V2: Dùng để đo các điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp. Ampe kế A1, A2: Dùng để đo các cường...
Đề bàiGiải thích sơ đồ truyền tải điện năng trên hình 16.5.Lời giải chi tiếtGiải thích sơ đồ truyền tảiĐiện áp đầu ra của nhà máy điện là 10kV, trước khi truyền đi xa điện áp này thường được tăng...
Đề bàiGiải thích máy hàn điểm theo nguyên tắc biến áp trên hình 16.6.Lời giải chi tiếtSố vòng cuộn thứ cấp N2 = 5 vòng rất ít so với số vòng cuộn dây sơ cấp là N2 = 1000 vòng.Cường độ dòng...
Đề bàiMáy biến áp là gì? Nêu cấu tạo và nguyên tắc làm việc của máy biến áp.Lời giải chi tiết- Máy biến áp là những thiết bị có khả năng biến đổi điện áp xoay chiều.- Cấu tạo:+ Khung...
Đề bàiMáy biến áp lí tưởng làm việc bình thường có tỉ số \(\frac{N_{2}}{N_{1}}\)bằng 3, khi(U1, I1) = (360 V, 6 A), thì (U2, I2) bằng bao nhiêu?A. (1080 V, 18 A);                   B. (120 V, 2 A);C. (1080...
Đề bàiMáy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2 000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng; điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120 V, 0,8 A. Điện áp và công...
Đề bài Một máy biến áp lý tưởng có hai cuộn dây lần lượt có 10 000 vòng và 200 vòng.a) Muốn tăng áp thì cuộn nào là cuộn sơ cấp? Nếu đặt vào cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng...
Đề bàiMáy biến áp lí tưởng cung cấp một dòng điện 30 A dưới một điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng 220 V. Điện áp hiệu dụng ở cuộn sơ cấp là 5 kV.a) Tính công...
Đề bàiMột máy biến áp lí tưởng cung cấp một công suất 4 kW dưới một điện áp hiệu dụng 110 V. Biến áp đó nối với đường dây tải điện có điện trở tổng là 2 Ω.a) Tính cường...