Bài 16: Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết


I. Tuần hoàn máu (hình 16-1)Hình 16-1. Sơ đồ cấu tạo hệ tuần hoàn1. Tâm thất phải2, Động mạch phổi3. Mao mạch phổi4.Tĩnh mạch phổi 5. Tâm nhĩ trái6 Tâm thất trái7.Động mạch chủ8.Mao mạch phần trên cơ thể9.Mao mạch...
Đề bài- Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và trong vòng tuần hoàn lớn.- Phân biệt vai trò chủ yếu của tim và hệ mạch trong sự tuần hoàn máu.- Nhận xét về vai trò...
Đề bài- Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ lớn.- Mô tả đường đi của bạch huyết trong phân hệ nhỏ.- Nhận xét về vai trò của hệ bạch huyết.Lời giải chi tiết- Đường đi của bạch...
Đề bàiHệ tuần hoàn máu gồm những thành phần cấu tạo nào?Lời giải chi tiếtThành phần cấu tạo của hệ tuần hoàn máu gồm:* Tim:  + Nửa phải (tâm nhĩ phải và tâm thất phải).  + Nửa trái (tâm nhĩ...
Đề bàiNêu một vài cơ quan, bộ phận của cơ thể và cho biết sự luân chuyển bạch huyết nơi đó nhờ bộ phận nào.Lời giải chi tiếtSự luân chuyển của bạch huyết trong mỗi phân hệ:Mao mạch bạch huyết...