Bài 161: ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG


1.Đồng hồ chỉ mấy giờ? 2.Nối hai đồng hồ chỉ cùng giờ vào buổi chiều (theo mẫu): 3.Can bé đựng 10l dầu, can to đựng nhiều hơn can bé 2ldầu. Hỏi can to đựng bao nhiêu lít dầu?Bài giải            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………            …………………………………………………………………………………………4.Viết...