Bài 17-18. Máy phát điện xoay chiều .Động cơ không đồng bộ ba pha


17-18.1. Hãy chọn phát biểu đúng.Máy phát điện xoay chiều được tạo ra trên cơ sở hiện tượngA. hưởng ứng tĩnh điện.B. tác dụng của từ trường lên dòng điện,C. cảm ứng điện từ.D. tác dụng của dòng điện lên...
17-18.3. Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động e = E0\(\sqrt2\)cos100\(\pi t\) Tốc độ quay của rôto là 600 vòng/phút. Số cặp cực của rôto là bao nhiêu?A. 10.                ...