Bài 17: Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen


Đề bàiHãy phân tích mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình thông qua một ví dụ cụ thể. Từ đó rút ra được những kết luận gì?Lời giải chi tiếtCây hoa anh thảo (Primula sinensis) có...
Đề bàiNêu những biến đổi kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường ngoài cơ thể. Những biến đổi này có được di truyền không?Lời giải chi tiếtThường biến là loại biến dị đồng loạt theo cùng một hướng xác...
Đề bàiNêu những điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến. Làm thế nào để biết một biến dị nào đó là thường biến hay đột biến?Lời giải chi tiếtNhững điểm khác nhau giữa thường biến và đột biến....
Đề bàiVận dụng khái niệm “mức phản ứng” để phân tích vai trò của giống và kĩ thuật sản xuất trong việc tăng năng suất vật nuôi và cây trồng.Lời giải chi tiếtKiểu gen quy định khả năng về năng...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Tỉ lệ phân tính 1:1 ở F1 và F2 giống nhau ở lai thuận và lai nghịch diễn ra ở những phương thức di truyền nào?A. Di truyền liên kết giới tính.B....