Bài 17. Bài luyện tập 3


I. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ1. Sự biến đổi từ chất này thành chất khác được gọi là hiện tượng hóa học. Quá trình biến đổi chất như thế được gọi là phản ứng hóa họcTrong phản ứng hóa học chỉ...
Đề bàiHình dưới đây là sơ đồ tượng trưng cho phản ứng giữa khí N2 và khí H2 tạo ra amoniac NH3 :Hãy cho biết:a) Tên các chất tham gia và sản phẩm của phản ứng.b) Liên kết giữa các nguyên tử thay...
Đề bàiKhẳng định sau gồm hai ý: "Trong phản ứng hóa học, chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn".Hãy chọn phương án đúng trong số...
Đề bàiCanxi cacbonat (CaCO3) là thành phần chính của đá vôi. Khi nung đá vôi xảy ra phản ứng hóa học sau:Canxi cacbonat → Canxi oxit + Cacbon đioxitBiết rằng khi nung 280 kg đá vôi tạo ra 140 kg...
Đề bàiBiết rằng khí etilen(*) C2H4 cháy là xảy ra phản ứng với khí oxi O2, sinh ra khí cacbon đioxit CO2 và nước.a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.b) Cho biết tỉ lệ giữa số phân tử etilen lần...
Đề bàiCho sơ đồ của phản ứng như sau:Al + CuSO4 ---> Alx(SO4)y  + Cua) Xác định các chỉ số x và y.b) Lập phương trình hóa học. Cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại và...