Bài 17: Biểu đồ phần trăm


Tính tỉ số phần trăm của hai số.a) 5 và 8                       b) 10 và 7           c) 7 và 12                     d)...
Tínha) 8% của 90                         b) 7% của 80        c) 6% của 38                         d) 3% của 97Giảia) 8%...
Câu 17.1 trang 39 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:A) 8% của 120 là          ...
a) Tỉ số tuổi anh và tuổi em là 150%. Em kém anh 4 tuổi. Tính tuổi anh và tuổi em.b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là 37,5%. Tổng số tuổi của hai mẹ con là 44....
Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.a) Tính số học sinh mỗi loại...
a) Tính khối lượng đường chứa trong \({3 \over 4}\) tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 25% đường.b) Muốn có 350kg đường thì phải dùng bao nhiêu kilôgam sắn tươi?Giảia) Lượng đường có trong \({3 \over 4}\) tấn = 750...
Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết: có đúng 62,5% số học sinh thích đá bóng; 43,2% thích đá cầu và 25% thích nhảy dây. Theo em, con số nào chắc chắn là...
An nói với Bình: "Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối". Bình nói ngay: "Như vậy tức...