Bài 17. Biểu đồ phần trăm


Tỉ số phần trăm thường được biểu thị một cách trực quan bởi biểu đồ.Người ta dùng ba dạng biểu đồ: biểu đồ cột, biểu đồ ô vuông và biểu đồ hình quạt.1. Biểu đồ cột.Người ta dựng một tia số...
Đề bàiĐể đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp...
Đề bàiVới số liệu nêu trong  , hãy dựng biểu đồ phần trăm dưới dạng ô vuông.Phương pháp giải - Xem chi tiết?: Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt,...
Đề bàiĐiểm kiểm tra của lớp 6C đều trên trung bình và được biểu diễn như hình 16.a) Có bao nhiêu phần trăm bài đạt điểm 10?b) Loại điểm nào cao nhất? Chiếm bao nhiêu phần trăm?c) Tỉ lệ bài...
Đề bàiMuốn đổ bê tông, người ta trộn 1 tạ xi măng, 2 tạ cát và 6 tạ sỏi.a) Tính tỉ số phần trăm từng thành phần của bê tông.b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn các tỉ số...
Đề bàiNăm học 1998 – 1999, cả nước ta có 13076 trường tiểu học, 8583 trường THCS và 1641 trường THPT. Dựng biểu đồ cột biểu diễn tỉ số phần trăm các loại trường nói trên trong hệ thống Giáo...
Đề bàiSố liệu ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 1998 - 1999 cho biết: Cả nước ta có 5564888 học sinh THCS, trong đó có 2968868 học sinh nam. Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số...