Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng Sản ra đời


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng Câu 1. Phong trào công nhân trong những năm 1926- 1927 thể hiện trình độ giác ngộ chính trị hơn hẳn so với giai đoạn trước vì A. Công...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước câu trả lời sau 1, [ ] Trong những năm 1927-1928, ở Việt Nam đã xuất hiện các tổ chức Cách mạng như: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh...
Hãy nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp với nội dung lịch sửI. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên1. Một số sinh viên Trường Cao đẳng sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính...
Hãy lập bảng hệ thống về các tổ chức cách mạng ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỉ XX theo gợi ý sau Nội dungHội Việt Nam Cách mạng Thanh niênTân Việt Cách mạng đảngViệt Nam quốc dân...
Tân Việt Cách mạng Đảng hoạt động trong hoàn cảnh như thế nào và kết quả ra sao?Hướng dẫn trả lời Tân Việt Cách mạng đảng tập hợp những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước. Hạt...