Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời


Trong hai năm 1926 - 1927, liên tiếp bùng nổ nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức, học sinh học nghề. Lớn nhất là các cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân...
Không bao lâu sau khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và Tân Việt Cách mạng đảng ra đời thì Việt Nam Quốc dân đảng cũng được thành lập (25 - 12 - 1927).Cơ sở hạt nhân đầu tiên...
Từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, phong trào dân tộc và dân chủ ở nước ta, đặc biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản, đã phát triển mạnh mẽ. Trước tình hình...
Trong phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đầu những năm 20 của thế kỉ XX, một số sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Ki đã thành lập...
Đề bàiPhong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926-1927 đã có những điểm mới nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 65 để phân tích,...
Đề bàiTân Việt Cách mạng đảng đã phân hóa trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 65 để suy luận trả lời. Lời giải chi tiếtTân Việt Cách mạng đảng đã phân...
Đề bàiKhởi nghĩa Yên Bái thất bại nhanh chóng vì những nguyên nhân nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 66 để trả lời.Lời giải chi tiếtKhởi nghĩa Yên Bái thất bại do những...
Đề bàiTại sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiền ở Việt Nam? Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa...
Đề bàiTại sao chỉ trong một thời gian ngắn, ba tổ chức cộng sản nối tiếp nhau ra đời ở Việt Nam?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 67, 68 để lí giải.Lời giải...