Bài 17. Châu Á


Quan sát hình 1, trang 102 SGK, em hãy:a) Viết tên các châu lục và đại dương trên thế giới.- Sáu châu lục, đó là:- Bốn đại dương, đó là:b) Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.-...
Quan sát hình 2, trang 103 SGK và cho biết các ảnh thiên nhiên được chụp ở những khu vực nào, bằng cách viết những chữ a, b, c, d, e vào chỗ (…) trong các ô trống dưới đây:Trả...
Quan sát hình 3, trang 104 SGK, hãy viết tên ba dãy núi lớn và ba đồng bằng lớn trồng nhiều lúa gạo của châu Á vào bảng dưới đây:Tên dãy núiTên đồng bằng1.2.3.1.2.3.Trả lờiTên dãy núiTên đồng bằng1. Dãy...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.Châu Á có đủ các đới khí hậu từ nhiệt đới, ôn đới đến hàn đới vì:☐ Châu Á nằm ở bán cầu Bắc.☐ Châu Á có diện tích lớn nhất...
Em hãy hoàn thành bảng số liệu về dân số các châu lục sau đây:Châu lụcNăm 2004(triệu người)Năm 2009(triệu người)Xếp thứ hạng dân sốnăm 2009(từ 1 đến 5)Dân số tăng thêm trong 5 năm 2004 – 2009 (triệu người)Châu Á38754117  Châu...