Bài 17. Châu Á


Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái Đất.GỢI Ý LÀM BÀITên các châu lục và đại dương trên Trái Đất là:- Châu Á- Châu Âu- Châu Đại Dương- Châu Mĩ- Châu Phi-...
Dựa vào hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp.GỢI Ý LÀM BÀITên các châu lục và đại dương mà châu Á tiếp giáp là:– Vị trí địa lí và giới hạn...
Dựa vào bảng số liệu, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.GỢI Ý LÀM BÀIDiện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác: Châu Á có diện tích lớn nhất...
Dựa vào hình 3, em hãy đọc tên một số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á.GỢI Ý LÀM BÀIMột số dãy núi và đồng bằng lớn của châu Á là:- Dãy núi: Dãy Thiên Sơn, dãy Cô...
Dựa vào quả Địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của châu Á.GỢI Ý LÀM BÀI– Vị trí địa lí và giới hạn Châu Á dài từ gần cực Bắc tới quá...
Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên a châu Á.GỢI Ý LÀM BÀITên một số cảnh quan thiên nhiên của châu Á như rừng lá kim, rừng cận nhiệt, rừng nhiệt...