Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)


Khoanh trong vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Tình hình Châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất chịu tác động sâu sắc nhât bởiSự tan rã của đế quốc Áo-Hung và sự hình thành...
Điền những nội dung chủ yếu về giai đoạn phát triển của các nước tư bản châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) vào bảng sau.Giai đoạnNội dung chủ yếu1918-1923 1924-1929 1929-1939 Hướng dẫn làm bài:Giai đoạnNội dung chủ yếu1918-1923Suy...
Nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế những năm 1929-193 là gì? Hướng dẫn làm bài:Xảy ra do các nước tư bản chạy theo lợi nhuận, sản xuất hàng hóa ồ ạt.Trong khi đó sức mua giản sút...
Quan sát sơ đồ sau và nêu nhận xét.Sơ đồ so sánh sự phát triển của sản xuất thép giữa Anh và Liên Xô trong những năm 1929-1931 Hướng dẫn làm bài:Sơ đồ so sách sự phát triển của sản xuất...
Vì sao nói chủ nghĩa Phát xít thắng ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?- Chủ nghĩa phát xít thắng thế ở Đức…- Chủ nghĩa phát xít thất bại ở Pháp vì ….Hướng dẫn làm bài - Chủ nghĩa phát...
Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế nào đối với các nước tư bản Châu Âu và thế giới.Hướng dẫn làm bài:Cuộc khủng hoảng kéo dài gần 4 năm, trầm trọng...