Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)


Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, tình hình châu Âu có nhiều biến đổi. Đó là sự xuất hiện một số...
Năm 1929. cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản chủ nghĩa và kéo dài đến năm 1933 mới chấm dứt.Đây là cuộc khủng hoảng “thừa” do sản xuất ồ ạt, chạy đua theo lợi nhuận...
Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh 1929 - 1939Từ năm 1929, trước nguy cơ xuất hiện chủ nghĩa phát xít và chiến tranh thế giới, một cao trào cách mạng lại...
Trong những năm 1918 - 1923, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức.Mùa thu năm 1918, nước Đức bại trận lâm vào tình trạng khủng hoảng...
Qua bảng thống kê (SGK Trang 88) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức?Hướng dẫn.Nhận xét.Sản lượng công nghiệp của các nước tăng nhanh, hàng hóa dư thừa.
Quốc tế cộng sản thành lập trong hoàn cảnh nào?Hướng dẫn.Trong những năm 1918 - 1923, một cao trào cách mạng đã bùng nổ ở hầu khắp các nước châu Âu, đặc biệt lên cao ở Đức.Mùa thu năm 1918,...
Cách mạng tháng 11-1918 ở Đức có những kết quả và hạn chế gì?Hướng dẫn.Kết quả: Chế độ quân chủ bị lật đổ. Theo gương cách mạng Nga, các xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập...
Nêu tác động của khủng hoảng kinh tế đối với nước Đức?Hướng dẫn.Khủng hoảng kinh tế tàn phá nghiêm trọng nước Đức. Để đối phó lại khủng hoảng kinh tế và phong trào cách mạng ngày càng dâng cao, giai...
Qua sơ đồ (Hình 62 - sgk trang 90) em có nhận xét gì về tình hình sản xuất ở Anh và Liên Xô trong những năm 1929 - 1933?Hướng dẫn.Nhận xét:- Tình hình sản xuất ở Anh bị đình...
Hãy nêu những nét chung của tình hình châu Âu trong những năm 1918 - 1929.Hướng dẫn.Tình hình chung:Do hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười...
Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp?Hướng dẫn.Tại vì ở Pháp:Đảng Cộng sản Pháp đã kịp thời huy động công nhân xuống đường đấu tranh, đánh bại lực lượng phát xít. Tháng 5...
Quốc tế cộng sản đã có đóng góp như thế nào cho phong trào cách mạng thế giới năm 1929 - 1943?Trả lời.Những đóng góp của Quốc tế Cộng sản cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm...
Trình bày hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 đối với các nước tư bản châu Âu.Trả lời.Năm 1929. cuộc khủng hoảng kinh tế bùng nổ trong thế giới tư bản chủ nghĩa và kéo dài...
Tại sao chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp?Chủ nghĩa phát xít thắng lợi ở Đức nhưng lại thất bại ở Pháp:- Ở Đức: Đảng cộng sản kiên quyết đấu tranh nhưng không...