Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)


I. Con đường dẫn đến chiến tranh1. Các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược (1931-1937)Trong những năm 30 của thế kỉ XX, các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản đã liên kết với nhau thành liên minh phát...
II. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ và lan rộng ở châu Âu (Từ tháng 9 - 1939 đến tháng 6 - 1941)1. Phát xít Đức tấn công Ba Lan và xâm chiếm châu Âu (từ tháng 9-1939 đến...
III. Chiến tranh lan rộng khắp thế giới (từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942)1. Phát xít Đức tấn công Liên Xô. Chiến sự ở Bắc PhiNgay từ tháng 12-1940, Hít-le đã thông qua kế hoạch tấn công Liên Xô với...
IV. Quân đồng minh chuyển sang phản công, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945)1. Quân Đồng minh phản công (từ tháng 11-1942 đến tháng 6-1944)Ở Mặt trận Xô-Đức, trận phản công tại Xta-lin-grát...
V. Kết cục của Chiến tranh thế giới thứ haiChiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a và Nhật Bản. Thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân...
Đề bàiCác nước phát xít trong giai đoạn 1931 - 1937 đã có những hoạt động xâm lược nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 90 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhững hoạt động...
Đề bàiTheo em, sự kiện Muy-ních còn được nhìn nhận, đánh giá như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 91, 92 để phân tích, nhận xét.Lời giải chi tiết- Hội nghị Muy-ních...
Đề bàiSử dụng lược đồ (hình 43) để trình bày việc phát xít Đức mở đầu việc xâm chiếm Châu Âu như thế nào.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 92-94 để trả lời.Lời...
Đề bàiNguyên nhân nào dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 90-94 để suy luận trả lời.Lời giải chi tiếtNguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới...
Đề bàiLập niên biểu về quá trình xâm chiếm Châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9 - 1939 đến tháng 6 - 1941).Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 93, 94 để...
Đề bàiCuộc tấn công của phát xít Đức vào lãnh thổ Liên Xô diễn ra như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 94, 95 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến cuộc...
Đề bàiChiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào hình 46 - sgk trang 96 để trả lời.Lời giải chi tiếtChiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ:- Tháng 9-1940, quân Nhật...
Đề bàiKhối đồng minh chống phát xít được hình thành như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 97 để trả lời.Lời giải chi tiết- Hành động xâm lược của phe phát xít...
Đề bàiNêu những sự kiện chính về cuộc phản công của quân Đồng minh trên các mặt trận (từ tháng 11-1942 đến tháng 6-1944).Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 97-99 để trả lời.Lời...
Đề bàiTrận phản công tại Xta-lin-grat: diễn biến và ý nghĩa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 97, 98, suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtTrận phản công tại Xta-lin-grat:* Diễn biến:- Trận...
Đề bàiQuân đội Nhật bị đánh bại như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 100, 101 để trả lời.Lời giải chi tiết- Từ năm 1944, liên quân Mĩ - Anh tấn công...
Đề bàiChiến tranh thế giới thứ hai kết thúc như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 101 để trả lời.Lời giải chi tiết- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với...
Đề bàiPhát xít Đức đã bị tiêu diệt như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 99, 100 để trả lời.Lời giải chi tiết- Đầu năm 1944, Hồng quân Liên Xô tổng phản...
Đề bàiTrong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để nhận xét, đánh giá. Lời giải chi tiếtVai trò của Liên...
Đề bàiTừ cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, hãy rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để liên hệ. Lời...