Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại


 DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại là gì?Dãy hoạt động hóa học của kim loại là dãy các kim loại được sắp xếp theo chiều giàm dần mức độ hoạt...
Đề bàiDãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần?a) K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe ;          d) Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe ;b) Fe, Cu, K, Mg, Al,...
Đề bàiDung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4 ? Hãy giải thích và viết phương trình hoá học.a) Fe ;         b) Zn ;  ...
Đề bàiViết các phương trình hoá học:a) Điều chế CuSO4 từ Cu.b) Điều chế MgCl2 từ mỗi chất sau: Mg, MgSO4, MgO, MgCO3.(Các hoá chất cần thiết coi như có đủ).Lời giải chi tiếta) Cu + 2H2SO4 đặc, nóng → CuSO4 + SO2...
Đề bàiHãy cho biết hiện tượng xảy ra khi choa) kẽm vào dung dịch đồng clorua.b) đồng vào dung dịch bạc nitrat.c) kẽm vào dung dịch magie clorua.d) nhôm vào dung dịch đồng clorua.Viết các phương trình hoá học, nếu...
Đề bàiCho 10,5 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu, Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc).a) Viết phương trình hoá học.b) Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.Phương pháp...