Bài 17. Định dạng đoạn văn bản


Khi thực hiện lệnh định dạng cho một đoạn văn bản chúng ta có cần chọn cả đoạn văn bản này không?Lời giải:Khi thực hiện lệnh định dạng một đoạn văn bản, chúng ta không cần chọn cả đoạn văn...
Muốn thụt lề dòng đẩu tiên của đoạn văn bản, ta phải làm thế nào?Lời giải:– Đầu tiên bôi đoạn văn bản cần thụt lề cho dòng đầu tiên.– Sau đó  bấm vào phần “Page Layout” rồi bấm vào mũi tên ở...
Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?Lời giải:Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số:* Khoảng cách đến...
Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản không?Lời giải:Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và...