Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn


I. Chất bán dẫn và tính chấtCó những loại vật liệu không thể xem là kim loại hoặc chất điện môi, đó là chất bán dẫn.1. Điện trở suất của chất bán dẫn có giá trị nằm trong khoảng trung...
Đề bàiSo sánh điện trở suất của germani tinh khiết, germani pha tạp gali với tỉ lệ 10-6 % và 10-3 % ở nhiệt độ phòng với điện trở suất ủa kim loại.Lời giải chi tiếtSo sánh điện trở suất...
Đề bài Vì sao ở hai bên lớp nghèo lại có ion dương và ion âm?Lời giải chi tiết• Tại lớp chuyển tiếp p-n, có sự khuếch tán êlectron từ bán dẫn loại n sang bán dẫn loại p và khuếch...
Đề bàiTinh thể bán dẫn được pha tạp để tạo ra một miền n mỏng kẹp giữa hai miền p có thể gọi là tranzito được không?Lời giải chi tiếtTinh thể bán dẫn được pha tạp để tạo ra một...
Đề bàiTính chất điện của bán dẫn và kim loại khác nhau như thế nào?Lời giải chi tiếtTrước hết phải khằn định rằng kim loại là chất dẫn điện tốt. Trong khi đó, bán dẫn có những tính chất khác...
Đề bàiĐiểm khác nhau chính giữa nguyên tử đôn và axepto đối với Silic là gì?Lời giải chi tiếtSo với Silic, đono là các nguyên tố có năm electron hóa trị, tức là nhiều hơn một electron so với silic),...
Đề bàiMô tả cách sinh ra electron và lỗ trống trong bán dẫn tinh khiết, bán dẫn n và p.Lời giải chi tiết- Trong bán dẫn tinh khiết, khi một electron bứt ra khỏi một liên kếtm nó trở thành...
Đề bàiDòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều nào?Lời giải chi tiếtDòng điện chỉ chạy qua lớp chuyển tiếp p-n theo chiều từ p sang n. 
Đề bàiKhi nào thì một lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n trên một tinh thể được xem là một tranzito n-p-n?Lời giải chi tiếtMột lớp bán dẫn p kẹp giữa hai lớp bán dẫn n...
Đề bàiPhát biểu nào dưới đây là chính xác?Người ta gọi silic là chất bán dẫn vìA. Nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi.B. Hạt tải điện trong đó có thể là êlectron và lỗ...
Đề bàiPhát biểu nào sau đây về tranzito là chính xác?A. Một lớp bán dẫn loại p kẹp giữa hai lớp bán dẫn loại n là tranzito n-p-n.B. Một lớp bán dẫn loại n mỏng kẹp giữa hai lớp bán...