Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)


Dựa vào hình 8, em hãy:a)    Ghi tên năm nước đầu tiên tham gia Hiệp hội các nước Đông Nam Á. Tô •màu vào các nước này.b, Thể hiện trên lược đồ và ghi tên thủ đô của 11 nước...
Dựa vào câu dưới đây:"Hiện nay buôn bán với ASEAN chiếm 32,4% tổng buôn bán quốc tế của nước ta".a)    Em hãy vẽ biểu đồ tỉ lệ giá trị thương mại của nước ta với ASEAN và các nước khác...