Bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)


Đề bàiEm hãy tô màu vào chú giải và lược đồ dưới đây để thấy rõ các nước trong khu vực Đông Nam Á gia nhập khối ASEAN theo từng năm.Lời giải chi tiết
Đề bàiEm hãy trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN.Lời giải chi tiết- Mục tiêu: Giữ vững hòa bình,an ninh, ổn định khu vực, các nước còn lại lần lượt gia nhập Hiệp hội để xây...
Đề bàiHãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây.Lời giải chi tiết- 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên...