Bài 17. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)


1. Hiệp hội các nước Đông Nam ÁTrong 25 năm đầu, Hiệp hội được tổ chức như một khối hợp tác về quân sự. Từ đầu thập niên 90 của thế kỉ XX với mục tiêu chung là giữ vững...
2. Hợp tác để phát triển kinh tế - xã hộiVị trí địa lí giữa các nước trong khu vực cũng tạo thuận lợi cho các nước hợp tác với nhau. Ba nước Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po và In-đô- nê-xi-a đã lập...
3. Việt Nam trong ASEANTừ khi trở thành thành viên của Hiệp hội, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ."Trong quan hệ mậu...
Đề bàiQuan sát hình 17.1 (SGK trang 58), cho biết 5 nước đầu tiên tham gia vào Hiệp hội các nước Đồng Nam Á, những nước nào tham gia sau Việt Nam?Lời giải chi tiết- Năm nước đầu tiên tham...
Đề bàiEm hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế?Lời giải chi tiếtNhững điều kiện thuận lợi để các nước Đông Nam Á hợp tác phát...
Đề bàiMục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?Lời giải chi tiếtMục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua...
Đề bàiPhân tích những lợi thế và khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN.Lời giải chi tiết* Lợi thế:- Tăng cường buôn bán trao đổi giữa Việt Nam với các nước trong khu vực, mở...
Vẽ biểu đồ hình cột và nhận xét GDP/người của các nước ASEAN theo bảng số liệu 17.1 (SGK trang 61).- Biểu đồ:Biểu đồ tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người của một số nước Đông Nam...
Đề bàiThu thập thông tin về sự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á.Lời giải chi tiếtSự hợp tác của Việt Nam với các nước Đông Nam Á:+ Khi tham gia tăng tốc độ mậu dịch.+...