BÀI 17. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM


Hoàn thành sơ đồ thể hiện đặc điểm nguồn lao động ở nước taTrả lời: 
Chứng minh rằng nước ta có nguồn gốc lao động dồi dào. Đặc điểm đó có tác động như thế nào tới sự phát triển kinh tế-xã hội?a) Chứng minhb) Tác độngTrả lời:a)  Chứng minh:- Nguồn lao động rất dồi...
Cho bảng số liệu sau:CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÓ VIỆC LÀM PHÂN THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT NĂM 1996 VÀ NĂM 2010                                 ...
Cho bảng số liệu sau:LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996-2010NămSố lao động đang làm việc(triệu người)Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị(%)Thời gian thiếu việc làm ở nông thôn(%)199633.85.927.7199835.26.928.9200037.66.425.8200239.56.024.5200542.75.319.4201049.04.35.5a) Vẽ biểu đồ thích hợp nhất...