Bài 17. Lao động và việc làm


Năm 2005, dân số hoạt động kinh tế của nước ta là 42,53 triệu người, chiếm 51,2% tổng số dân. Với mức tăng nguồn lao động như hiện nay, mỗi năm nước ta có thêm hơn 1 triệu lao động.Người...
a)Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tếCuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật và quá trình đổi mới đang làm thay đổi mạnh mẽ cơ cấu sử dụng lao động xã hội ở nước ta, nhưng sự phân công...
Việc làm là một vấn đề kinh tế-xã hội lớn ở nước ta hiện nay. Sự đa dạng hóa các thành phần kinh tế, các ngành sản xuất, dịch vụ đã tạo ra mỗi năm gần 1 triệu việc làm...
Đề bàiTừ bảng 17.1, hãy so sánh và rút ra nhận xét về sự thay đổi cơ cấu lao động có việc làm phân theo trình độ chuyên môn ở nước ta ?Lời giải chi tiết- Trong thời gian qua tỉ...
Đề bàiTừ bảng 17.2, hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 – 2005.Lời giải chi tiếtNhìn chung cơ cấu lao động giữa các...
Đề bàiTừ bảng 17.3, hãy so sánh và nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế ở nước ta, giai đoạn 2000 – 2005 ?Lời giải chi tiết- Trong cơ cấu lao động theo thành...
Đề bàiTừ bảng 17.4, nhận xét sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo khu vực nông thôn và thành thị nước ta ?Lời giải chi tiết- Tỉ lệ lao động ở nông thôn còn cao, tuy nhiên hiện nay...
Đề bàiPhân tích những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động nước ta ?Lời giải chi tiếta) Thế mạnh- Số lượng: dân số hoạt động kinh tế chiếm tỉ lệ lớn (42,5 triệu lao động năm 2005, 45,0 triệu...
Đề bàiHãy nêu một số chuyển biến về cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta hiện nay ?Lời giải chi tiếtCơ cấu lao động trong các ngành kinh tế quốc dân ở nước ta...
Đề bàiTrình bày các phương hướng giải quyết việc làm, nhằm sử dụng hợp lí lao động ở nước ta nói chung và địa phương em nói riêng ?Lời giải chi tiếtCác phương hướng giải quyết việc làm:- Phân bố lại...