Bài 17: Lớp vỏ khí


Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai. a)   Tầng đối lưu là tầng có độ cao khoảng từ 16 đến 80 km, không khí luôn chuyển động theo chiều ngang, có lớp ô dôn với tác dụng ngăn cản...
Hãy cho biết:-    Tầng cao của khí quyển có mưa hay không. Vì sao.-     Tác dụng của lớp ô dôn đối với sinh vật và con người. Tinh trạng lớp ô dôn của khí quyển hiện nay ra sao. Vì sao...
Nối ý ở cột bên trái với ý ở cột bên phải sao cho phù hợp. Trả lời:BaitapSachgiaokhoa.com 
- Hơi nước chiếm tỉ lệ là bao nhiêu trong thành phần không khí?- Nêu vai trò của hơi nước trong khí quyển?Trả lời:- Hơi nước và các khí khác chiếm 1% trong các thành phần khí quyể- Hơi nước...
Dựa vào hình 46 trong SGK Địa lí 6 và kết hợp với những kiến thức đã học, hãy cho biết:-    Lớp vỏ khí gồm những tầng nào. Mỗi tầng có độ cao từ km bao nhiêu đến km bao...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Đặc điểm của tầng đối lưu là:a)   không khí chuyển động lên xuống theo chiều thẳng đứng.b)   có lớp ô-dôn ngăn cản các tia bức xạ có hại.c)  ...