Bài 17: Lớp vỏ khí – Địa lí 6


Đề bài- Dựa vào biểu đồ hình 45, cho biết:+ Các thành phần của không khí.+ Mỗi thành phần chiếm tỉ lệ bao nhiêu?Hình 45. Các thành phần của không khíLời giải chi tiết- Các thành phần của không khí...
Đề bài- Quan sát hình 46, cho biết:+ Lớp vỏ khí gồm những tầng nào.+ Tầng gần mặt đất,có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?Lời giải chi tiết+ Lớp vỏ khí gồm 3 tầng: tầng đối...
Đề bàiTầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?Lời giải chi tiếtTầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng bình lưu.
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết vai trò của lớp vỏ khí đối với đời sống trên Trái Đất.Lời giải chi tiếtLớp vỏ khí rất quan trọng đối với đời sống trên Trái Đất:- Các hiện...
Đề bàiDựa vào bảng các khối khí, cho biết:-  Khối khí nóng và khối khí lạnh hình thành ở dâu? Nêu tính chất của mỗi loại.-  Khối khí đại dương và khối khí lục địa hình thành ở đâu? Nêu...
Đề bài Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí, đặc điểm của tầng đối lưu.Lời giải chi tiết- Lớp vỏ khí được chia làm 3 tầng: tầng đối lưu, tầng bình lưu và các tầng cao của...
Đề bàiDựa vào đâu có sự phân chia ra: các khối khí nóng, lạnh và các khối khí đại dương, lục địa?Lời giải chi tiết- Dựa vào nhiệt độ, người ta chia ra các khối khí nóng và lạnh.- Dựa...
Đề bài Khi nào khối khí bị biến tính?Lời giải chi tiếtKhối khí bị biến tính sau một thời gian di chuyển và chịu ảnh hưởng của bề mặt đệm ở địa phương chúng đi qua.Ví dụ:- Khối khí lạnh phía...