Bài 17: Lớp vỏ khí – Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bàiDựa vào nội dung bài học, em hãy tô màu vào hình 1 và điền tỉ lệ (%) để thể hiện rõ các thành phần của không khí.Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào nội dung SGK, em hãy điền tiếp tên các tầng khí quyển vào chỗ chấm (...) ở hình 2.Lời giải chi tiết
Đề bàiĐiền độ cao và một số đặc điểm chủ yếu cảu mỗi tầng khíu quyển vào bảng dưới đây:Tên tầngĐộ caoMột số đặc điểm chủ yếuTầng đối lưu  Tầng bình lưu  Các tầng cao của khí quyển  Lời giải chi tiết Tên...
Đề bàiĐiền chữ Đ vào những ý em cho là đúng, điền chữ S vào những ý em cho là sai ở các câu sau: Các khối không khí có đặc điểm riêng về nhiệt độ và độ ẩm là do...
Đề bàiSắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng.Khối khí (A)Tính chất (B)Chọn A và B cho thích hợp1. Khối khí nónga, Hình thành trên đất liền, có tính chất tương đối...