Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của ph…


Lập phương trình hóa học ở dạng phân tử và dạng ion rút gọn của các phản ứng xảy ra trong dung dịch các chấta) Kali photphat và canxi clorua         b) Natri phothat và nhôm sunfat c) Kali photphat và...
Chọn công thức đúng của apatit:A. \(C{a_3}{(P{O_4})_2}\)                             B. \(Ca{(P{O_3})_2}\)             C. \(3C{a_3}{(P{O_4})_2}.Ca{F_2}\)               D.\(Ca{P_2}{O_7}\)Giải\(3C{a_3}{(P{O_4})_2}.Ca{F_2}\)Chọn đáp án C
Cho 44 ga NaOH vào dung dịch chứa 39,2 gam\({H_3}P{O_4}\). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, đem cô dung dịch thu đến cạn khô. Hỏi những muối nào được tạo nên và khối lượng muối khan thu được...
Thêm 10,0 g dung dịch bão hòa bari điđroxit (Độ tan là 3,89g trong 100,0 g nước) vào 0,5 ml dung dịch axit photphoric nồng độ 6,0 mol/l. Tính lượng các hợp chất bari tạo thành.GiảiSố mol \(Ba{(OH)_2}:\frac{{10.3,98}}{{(100 + 3,98).171}}...
Nêu những điểm khác biệt trong cấu tạo nguyên tử giữa nitơ và photpho.Giải Cấu tạo nguyên tử NCấu tạo nguyên tử P - Cấu hình e của N (Z = 7)               \(1{s^2}2{s^2}2{p^3}\)- Cả...