Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước…


a)   Em hãy cho biết ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai? Vì sao? Ở trường hợp Lan, em sẽ xử lí thế nào?Trả lời-  Ý kiến của Lan là đúng, vì rừng là tài sản Quốc gia, Nhà...
1. Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế cả đám liền bỏ...