Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đế…


Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Quân đội các nước Đông minh dưới danh nghĩa giải giáp quân Nhật đã lũ lượt kéo vào nước...
1.Xây dựng chính quyền cách mạngChỉ một tuần sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chính phủ lâm thời công bố lệnh tổng tuyển cử trong cả nước.Ngày 6-1-1946, vượt qua mọi hành động chống phá...
1.Kháng chiến chống thực dân Pháp trở lại xâm lược ở Nam BộVới dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa, ngay sau khi phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh, Chính phủ Đờ Gôn đã quyết định thành...
Đề bàiTình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám có những thuận lợi và khó khăn gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 121, 122 để trả lời. Lời giải chi tiết1. Khó khăn.a....
Đề bàiHãy nêu những kết quả chủ yếu đạt được trong năm đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết khó khăn của đất nước sau Cách mạng tháng Tám. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch...
Đề bàiĐảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?Phương pháp...
Đề bàiHiệp định Sơ bộ Việt – Pháp ngày 6/3/1946 được kí kết trong hoàn cảnh như thế nào? Nêu nội dung và ý nghĩa của Hiệp định. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang...
Đề bàiNhững khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám được Đảng và Chính phủ cách mạng giải quyết như thế nào? Nêu kết quả và ý nghĩa. Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến...
Đề bàiĐảng và Chính phủ Cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với Pháp trong thời gian trước ngày 6/3 và từ ngày 6/3/1946?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk mục III.1...