Bài 17. Silic và hợp chất của silic


1.   Trong bảng tuần hoàn silic ở ô thứ 14, nhóm IVA, chu kì 3.      Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p2. 2.  Silic là phi kim kém hoạt động, ở nhiệt độ cao có tác dụng được với nhiều chất...
Đề bàiNêu những tính chất hóa học giống và khác nhau giữa silic và cacbon. Viết các phương trình hóa học để minh họa?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Giống nhau: C và Si đều thể hiện tính khử hoặc...
Đề bàiSố oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất nào sau đây?A. SiOB. SiO2C. SiH4D. Mg2SiLời giải chi tiếtĐáp án B
Đề bàiKhi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành, nếu oxit axit đó là:A. Cacon đioxitB. Lưu huỳnh đioxitC. Silic đioxitD. Đinitơ pentaoxitLời giải chi tiếtSiO2 không tan trong nướcĐáp án C
Đề bàiTừ SiO2 và các hóa chất cần thiết khác, hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng điều chế axit silixic?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCó thể viết PTHH theo sơ đồ:SiO2          \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\)           NaSiO3       \(\overset{+CO_{2},H_{2}O}{\rightarrow}\)       H2SiO3Lời giải chi tiếtSiO2          \(\overset{+NaOH}{\rightarrow}\)          ...
Đề bàiPhương trình ion rút gọn: 2H+   +   SiO32-    →    H2SiO3↓ ứng với phản ứng nào giữa các chất nào sau đây?A. Axit cacbonic và canxi silicatB. Axit cacbonic và natri silicatC. Axit clohiđrit và canxi silicatD. Axit clohiđrit và...
Đề bàiCho hỗn hợp silic và than có khối lượng 20,0g tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng. Phản ứng giải phóng ra 13,44 lít khí hidro (đktc)Xác định thành phần phần trăm khối lượng của...