Bài 17. Sóng âm. Nguồn nhạc âm


Bài 1. Cảm giác về âm phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây?A. Nguồn âm và môi trường truyền âm.        B. Nguồn âm và tai người nghe.C. Môi trường truyền âm và tai người nghe. D. Tai người nghe và...
Bài 2. Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?A. Độ đàn hồi của nguồn âm.                        B. Biên độ dao động của nguồn âm.C. Tần số của nguồn âm.                                           D. Đồ thị dao động của nguồn âm.Giải Độ...
Bài 3. Tai con người có thể nghe được những âm ở mức cường độ âm trong khoảng A. Từ \(0\) dB đến \(1000\) dB.                                              B. Từ \(10\) dB đến \(100\) dB.C. Từ \(- 10\) dB đến \(100\) dB.                              D. Từ \(0\) dB...
Bài 4. Đối với âm cơ bản và hoạ âm bậc 2 do cùng một dây đàn phát ra thìA. Hoạ âm bậc 2 có cường độ lớn hơn cường độ âm cơ bản.B. Tần số hoạ âm bậc 2...
Bài 5. Hộp cộng hưởng có tác dụngA. Làm tăng tần số của âm.                                        B. Làm giảm bớt cường độ âm.C. Làm tăng cường độ của âm.                                              D. Làm giảm độ cao của âm.GiảiHộp cộng hưởng có tác dụng làm tăng cường...
Bài 6. Tiếng la hét \(80\) dB có cường độ lớn gấp bao nhiêu lần tiếng nói thầm \(20\) dB?GiảiTa có\(\eqalign{ & {L_1} = 80\,(dB) = 10\lg {{{I_1}} \over {{I_0}}} \Rightarrow {I_1} = {10^8}{I_0} \cr & {L_2} = 20\,(dB) =...
Bài 7. Một dây đàn viôlon hai đầu cố định, dao động, phát ra âm cơ bản tương ứng với nốt nhạc la có tần số \(440\) Hz. Tốc độ sóng trên dây là \(250\) m/s. Hỏi độ dài của dây...