Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng


KIẾN THỨC TRỌNG TÂM1. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng: Động năng có thể chuyển hóa thành thế năng, ngược lại thế năng có thể chuyển hóa thành động năng.Ví dụ: Trong thí nghiệm 1 hình 17.1 SGK,...
Đề bàiĐộ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào trong thời gian quả bóng rơi?Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:Trong thời gian quả bóng rơi, độ cao của quả...
Đề bàiThế năng và động năng của quả bóng thay đổi thế nào?Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:Thế năng của quả bóng...(1)... dần, còn động năng của nó...(2)...Phương pháp giải - Xem chi...
Đề bàiKhi quả bóng chạm mặt đất, nó nảy lên. Trong thời gian nảy lên, độ cao và vận tốc của quả bóng thay đổi thế nào? Thế năng và động năng của nó thay đổi thế nào?Tìm từ thích...
Đề bàiỞ những vị trí nào (A hay B) quả bóng có thế năng, động năng lớn nhất; có thế năng, động năng nhỏ nhất?Tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của câu trả lời sau:Quả bóng có thế...
Đề bàiVận tốc của con lắc tăng hay giảm khi:a) Con lắc đi từ A xuống B.b) Con lắc đi từ B lên C.Lời giải chi tiếta) Con lắc đi từ A xuống B: vận tốc tăng dần.b) Con lắc...
Đề bàiCó sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng nào khi:a) Con lắc đi từ A xuống B?b) Con lắc đi từ B lên C?Lời giải chi tiếta) Con lắc đi từ A xuống B:...
Đề bàiỞ những vị trí nào con lắc có thế năng lớn nhất, có động năng lớn nhất?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Vật có khối lượng càng lớn và ở càng cao thì thế năng trọng trường của...
Đề bàiỞ những vị trí nào con lắc có động năng nhỏ nhất, có thế năng nhỏ nhất? Các giá trị nhỏ nhất này bằng bao nhiêu?Phương pháp giải - Xem chi tiết- Vật có khối lượng càng lớn và...
Đề bàiHãy chỉ ra sự chuyển hóa từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác trong các trường hợp sau đây:a) Mũi tên được bắn đi từ chiếc cung.b) Nước từ trên đập cao chảy xuống.c) Ném một...