Bài 17: Tim và mạch máu


I. Cấu tạo tim (hình 17-1)Hình 17-2. Hình dạng mặt ngoài, phía trước của timII. Cấu tạo mạch máu (hình 17-2)Hình 17-2. Sơ đồ cấu tạo của mạch máuIII. Chu kì co dãn của timHình 17-3. Sơ đồ chu kì...
Đề bài- Dựa vào kiến thức đã biết, hình 16-1 và quan sát hình 17-1, điền vào bảng 17-1.Bảng 17-1. Nơi máu được bơm tới từ các ngăn tim Các ngăn tim coNơi máu được bơm tớiTâm nhĩ trái co Tâm nhĩ...
Đề bài- Quan sát hình 17-2, cho biết có những loại mạch máu nào?- So sánh và chỉ ra sự khác biệt giữa các loại mạch máu. Giải thích sự khác nhau đó.Lời giải chi tiết- Có 3 loại máu...
Đề bài- Quan sát hình 17-3, cho biết mỗi chu kì co dãn của tim kéo dài bao nhiêu giây?- Trong mỗi chu kì:+ Tâm nhĩ làm việc bao nhiêu giây? Nghỉ bao nhiêu giây?+ Tâm thất làm việc bao...
Đề bàiHãy điền chú thích thay cho các số 1, 2, 3 để chỉ các thành phần cấu tạo của tim vào hình bên (sơ đồ cấu tạo trong của tim). Lời giải chi tiết1. tĩnh mạch chủ trên ; 2....
Đề bàiĐiền vào bảng sau:Các pha của một chu kì timHoạt động của các  van trong các phaSự vận chuyển vào máuVan nhĩ thấtVan động mạchPha dãn chung   Pha nhĩ co   Pha thất co    Lời giải chi tiết  Các pha của một chu...