Bài 17. Tổng kết chương I: Cơ học


Đề bài1. Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo:a) độ dài ; b) thể tích chất lỏng ; c) lực ; d) khối lượng.2. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là gì?3. Lực...