Bài 17 trang 181 SGK Đại số 10 Nâng cao


  Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau:Độ lệch chuẩn là:(A) Bình phương của phương sai(B) Một nửa của phương sai(C) Căn số học bậc hai của phương sai.(D) Không phải là các công thức trênĐáp ánChọn C

  Chọn câu đúng trong bốn phương án trả lời sau:

  Độ lệch chuẩn là:

  (A) Bình phương của phương sai

  (B) Một nửa của phương sai

  (C) Căn số học bậc hai của phương sai.

  (D) Không phải là các công thức trên

  Đáp án

  Chọn C