Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân


Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ.Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.
Đề bài- Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của hoa?- Nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân?Lời giải chi tiết- Sau một thời gian...
Đề bàiThảo luận:- Giải thích vì sao mép vỏ phía trên chỗ cắt phình to ra? Vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra?- Mạch rây có chức năng gì?- Nhân dân ta thường làm như thể...
Đề bàiMô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng.Lời giải chi tiết     + Chuẩn bị hai cành hoa hồng trắng và hai cốc nước, một cốc nước bình thường và một...
Đề bàiMạch rây có chức năng gì?Lời giải chi tiếtMạch rây chuyển các chất hữu cơ qua lớp gỗ dác.
Đề bàiHãy chọn những từ thích hợp trong các từ: tế bào có vách dày hóa gỗ, tế bào sống, vách mỏng, chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng điền vào chỗ trống trong các câu...