Bài 17. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI


5.1. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loạiA. Vàng               B. Bạc                  C.Đồng                 D. Nhôm5.2.  Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loạiA. Bạc          B....
5.7. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155.Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó làA. bạc.                                  B. đồng,C. chì.                                   D. sắt.5.8. Một nguyên...
Cho biết vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn, vị trí của kim loại có tính khử mạnh nhất và vị trí của phi kim có tính oxi hoá mạnh nhất.Hướng dẫn trả lời:+) Trong...
a) Hãy giải thích vì sao kim loại có tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt và có ánh kim.b)  Vì sao tính dẫn nhiệt của kim loại luôn luôn đi đôi với tính dẫn điện? Vì sao khi...
Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại: K, Ca, Al, Fe, Cu, Cr. Có nhận xét gì về cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố Hướng dẫn trả lời:Nguyên tốZCấu hình eK191s22s22p63s23p64s1Ca201s22s22p63s23p64s2Al131s22s22p63s23p1Fe261s22s22p63s23p63d64s2Cu291s22s22p63s23p63d104s1Cr241s22s22p63s23p63d54s1Trong nguyên tử...
Hãy nêu những ứng dụng thực tế của kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất và thấp nhất.Hướng dẫn trả lời:- Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là vonfram, ứng dụng dùng để làm dây tóc...
Hãy so sánh số electron ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại nhóm IA, IIA và phi kim nhóm VIA, VIIA.Hướng dẫn trả lời:- Số e ở lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại nhóm IA, IIA...
5.14. Dựa vào khối lượng riêng của kim loại, hãy tính thể tích mol kim loại và ghi kết quả vào bảng sau: Tên kim loạiKhối lượng riêng (g/cm3)Thể tích mol (g/cm3)Kali (K)0,86 Natri (Na)0,97 Magie (Mg)1,74 Nhôm (AI)2,70 Kẽm (Zn)7,14 Sắt (Fe)7,87 Đồng (Cu)8,92 Bạc (Ag)10,50 Vàng (Au)19,30 Hướng...