Bài 17. Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ


Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.a) Trung du và miền núi Bắc Bộ có các cảng biển là:A. Hải Phòng, Hạ Long.                                B. Cái...
Dựa vào kiến thức đã học, hoàn thành bảng sau:Tiểu vùngThế mạnhCơ sở phát triển các thế mạnhĐông Bắc  Tây Bắc  Trả lời:Tiểu vùngThế mạnhCơ sở phát triển các thế mạnhĐông Bắc-   Khai thác khoáng sản: than, sắt, chì, kẽm, thiếc, boxit,...