Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ


Đề bàiĐiền vào lược đồ dưới đây tên các vùng tiếp giáp với vùng Trung du miền núi Bắc Bộ.Lời giải chi tiết
Đề bàiDựa vào lược đồ trên, em hãy hoàn thành bảng dưới đây để đánh giá điều kiện tự nhiên của vùng.Lời giải chi tiết Yếu tố tự nhiênĐặc điểmThuận lợi, khó khăn Địa hình- Khá đa dạng, có sự...
Đề bàiTrình bày những thuận lợi và khó khăn về dân cư, xã hội đối với phát triển kinh tế - xã hội của vùng.Lời giải chi tiết- Thuận lợi:+ Dân số 12 triệu người (năm 2006).+ Đây là địa...