Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ


I. Vị trí địa lí và giới hạn lãnh thổTrung du và miền núi Bắc Bộ là vùng lãnh thổ phía bắc, chiếm 30,7% diện tích và 14,4% dân số cả nước (năm 2002).Quan sát hình 17.1, hãy xác định...
II. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiênVùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có đặc điểm chung là chịu sự chi phối sâu sắc của độ cao địa hình.Miền núi Bắc Bộ đặc trưng bằng địa hình...
III. Đặc điểm dân cư xã hộiTrung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người: Thái, Mường, Dao, Mông.... ở Tây Bắc; Tày, Nùng, Dao, Mông,... ở Đông Bắc. Người...
Đề bàiQuan sát hình 17.1, hãy xác định và nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng.Lời giải chi tiết* Vị trí địa lí:Nằm ở phía Băc lãnh thổ nước ta.- Phía Bắc giáp Trung Quốc.-  Phía Tây giáp...
Đề bàiDựa vào hình 17.1, xác định vị trí các mỏ: than, sắt, thiếc, apatit và các dòng sông có tiềm năng phát triển thủy điện: sông Đà, sông Lô, sông Gâm, sông Chảy.Lời giải chi tiết* Các mỏ khoáng...
Đề bàiCăn cứ vào bảng 17.1, hãy nêu sự khác biệt về điều kiện tự nhiên và thế mạnh kinh tế giữa hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.Lời giải chi tiếtSự khác biệt giữa 2 vùng Tây Bắc...
Đề bàiDựa vào số liệu trong bảng 17.2, hãy nhận xét sự chênh lệch về dân cư, xã hội của hai tiểu vùng Đông Bắc và Tây Bắc.Lời giải chi tiết- Dân cư:+ Đông Bắc tập trung dân cư đông...
Đề bàiHãy nêu những thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ.Lời giải chi tiếtNhững thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên của Trung du và miền núi Bắc Bộ:- Địa hình, đất:...
Đề bàiTại sao trung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển kinh tế - xã hội cao hơn miền núi Bắc Bộ?Lời giải chi tiếtTrung du Bắc Bộ là địa bàn đông dân và phát triển...
Đề bàiVì sao việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống các dân tộc phải đi đôi với bảo vệ môi trường tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên?Lời giải chi tiếtViệc phát triển kinh tế, nâng cao đời...