Bài 18: Bài tập chương II


Đề bàiViệc lập bản đồ di truyền NST có ý nghĩa gì trong thực tiễn?A. Tránh khỏi sự mày mò trong việc chọn cặp lai.B. Giúp cho việc hiểu biết khái quát về các nhóm gen liên kết.C. Giúp cho...
Đề bàiHoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?A. Tổ hợp các gen có lợi về cùng NST.B. Tạo được nhiều tổ hợp gen độc lập.C. Làm giảm số kiểu hình trong quần thể.D. Làm giảm nguồn biến...
Đề bàiSự di truyền chéo của tính trạng liên kết giới tính rõ nhất làA. tính trạng của bà nội truyền cho cháu trai.B. tính trạng của ông ngoại truyền cho cháu trai.C. tính trạng của bố truyền cho con...
Đề bàiSự di truyền kiểu hình liên kết giới tính như thế nào?A. Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình đều hoặc không đều ở hai giới tínhB. Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình luôn đồng đều ở hai...
Đề bàiĐiều nào dưới đây là không đúng?A. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.B. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.C. Không phải mọi hiện...
Đề bàiỞ chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Xác định kết quả về kiểu gen và kiểu hình của các phép lai sau đây:a) P: Chó lông ngắn x chó lông dàib) P: Chó lông ngắn...
Đề bàiỞ cà chua gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Sau đây là kết quả của các phép lai:a)  P: Thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm   F1: 74,9% đỏ thẫm ;...
Đề bàiMàu lông gà do 1 gen quy định và nằm trên NST thường. Khi lai gà trống trắng với gà mái đen đều thuần chủng thu được F1 đều có lông màu xanh da trời. Cho gà F1 giao...
Đề bàiỞ người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Gen quy định màu mắt nằm trên NST thường.a)  Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như...
Đề bàiKhi lai thuận và lai nghịch hai nòi ngựa thuần chủng lông xám và lông hung đỏ đều được F1 có lông xám. Cho ngựa F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 12 ngựa lông xám:...
Đề bàiKhi lai thuận và lai nghịch hai nòi gà thuần chủng mào hình hạt đào với gà mào hình lá được gà F1 toàn gà mào hình hạt đào. Cho gà F1 giao phối với nhau được F2 có...
Đề bàiKhi lai cá vảy đỏ thuần chủng với cá vảy trắng được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ 3 cá vảy đỏ: 1 cá vảy trắng, trong đó cá vảy trắng toàn con...
Đề bàiỞ gà, cho rằng gen A quy định chân thấp, a - chân cao, BB - lông đen, Bb - lông đốm (trắng đen), bb - lông trắng. Cho biết các gen quy định chiều cao chân và màu...
Đề bàiỞ cà chua, gen A quy định quả đỏ, a - quả vàng ; B - quả tròn, b - quả bầu dục. Khi cho lai hai giống cà chua quả màu đỏ, dạng bầu dục và quả màu...
Đề bàiỞ ruồi giấm, gen V quy định cánh dài, gen v - cánh cụt; gen B quy định thân xám, gen b - thân đen.Các gen quy định các tính trạng trên nằm trên cùng một cặp NST tương...
Đề bàiTrên NST số II ở ruồi giấm, các gen quy định mắt hồng và cánh vênh cách nhau 18 cM. Các tính trạng trội tương ứng là mắt đỏ và cánh bình thường.Khi lai ruồi mắt đỏ, cánh bình...
Đề bàiỞ đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình...
Đề bàiQuy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?A. Xác định được các dòng thuần.B. Cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.C. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng...
Đề bàiTần số hoán vị gen (tái tổ hợp gen) được xác định bằngA. tổng tỉ lệ của hai loại giao tử mang gen hoán vị và không hoán vị.B. tổng tỉ lệ các giao tử mang gen hoán vị.            C....
Đề bàiHoán vị gen có hiệu quả đối với kiểu gen nào?A. Các gen liên kết ở trạng thái dị hợp về một cặp gen.B. Các gen liên kết ở trạng thái đồng hợp lặn.C. Các gen liên kết ở...