Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học


Đề bàiChuyển động cơ học là gì? Cho hai ví dụ.Lời giải chi tiết- Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của một vật theo thời gian so với vật khác.- Hai ví dụ về chuyển động...
Đề bàiNêu một ví dụ chứng tỏ một vật có thể chuyển động so với vật này, nhưng lại đứng yên so với vật khác.Phương pháp giải - Xem chi tiếtSự thay đổi vị trí của một vật theo thời...
Đề bàiĐộ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nào của chuyển động? Công thức tính vận tốc? Đơn vị của vận tốc?Lời giải chi tiết- Độ lớn của vận tốc đặc trưng cho tính chất nhanh hay...
Đề bàiChuyển động không đều là gì? Viết công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.Lời giải chi tiết- Chuyển động không đều là chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời...
Đề bàiLực có tác dụng như thế nào đối với vận tốc? Nêu ví dụ minh hoạ.Lời giải chi tiết- Lực có tác dụng làm thay đổi vận tốc của chuyển động.- Ví dụ: + Lực ma sát ở phanh xe máy...
Đề bàiNêu các yếu tố của lực và cách biểu diễn lực bằng vecto.Lời giải chi tiết- Các yếu tố của lực: điểm đặt lực, phương và chiều của lực, độ lớn của lực- Cách biểu diễn lực bằng vecto:...
Đề bàiThế nào là hai lực cân bằng? Một vật chịu tác dụng của các lực cân bằng sẽ thế nào khi:a) Vật đang đứng yên?b) Vật đang chuyển động?Lời giải chi tiết- Hai lực cân bằng là hai lực...
Đề bàiLực ma sát xuất hiện khi nào? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.Lời giải chi tiết- Lực ma sát trượt sinh ra khi một vật trượt trên bề mặt của vật khác.- Lực ma sát lăn sinh...
Đề bàiNêu hai ví dụ chứng tỏ vật có quán tính.Phương pháp giải - Xem chi tiếtKhi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì có quán tính.Lời giải chi tiếtVí dụ: -...
Đề bàiTác dụng của áp lực phụ thuộc những yếu tố nào? Công thức tính áp suất. Đơn vị áp suất.Lời giải chi tiết- Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố: độ lớn của áp lực...
Đề bàiMột vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy có phương, chiều và độ lớn như thế nào?Lời giải chi tiếtMột vật nhúng chìm trong chất lỏng chịu tác dụng của một lực đẩy...
Đề bàiĐiều kiện để một vật chìm xuống, nổi lên, lơ lửng trong chất lỏng.Lời giải chi tiếtĐiều kiện để: + Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác - si - mét FA nhỏ hơn trọng lực P:  FA < P + Vật nổi...
Đề bàiTrong khoa học thì thuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp nào?Lời giải chi tiếtThuật ngữ công cơ học chỉ dùng trong trường hợp có lực tác dụng vào vật làm vật chuyển dời.
Đề bàiViết biểu thức tính công cơ học. Giải thích rõ từng đại lượng trong biểu thức tính công. Đơn vị công.Lời giải chi tiết- Biểu thức tính công: A = F.sTrong đó: A là công của lực F,   ...
Đề bàiPhát biểu định luật về công.Lời giải chi tiếtĐịnh luật về công: Không có một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường...
Đề bàiCông suất cho ta biết điều gì?Lời giải chi tiếtCông suất cho ta biết khả năng thực hiện công của một người hay một máy trong một đơn vị thời gian.
Đề bàiThế nào là sự bảo toàn cơ năng? Nêu ba ví dụ về sự chuyển hoá từ dạng cơ năng này sang dạng cơ năng khác.Lời giải chi tiết- Sự bảo toàn cơ năng: Trong quá trình cơ học,...
1. Hai lực được gọi là cân bằng khi:D. cùng đặt lên 1 vật, cùng độ lớn, phương nằm trên cùng một đường thẳng, chiều ngược nhau.2. Xe ô tô đang chuyển động đột ngột dừng lại. Hàng khách trong...
1. Ngồi trong xe ô tô đang chạy, ta thấy hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại. Giải thích hiện tượng này.- Hai hàng cây bên đường chuyển động theo chiều ngược lại vì nếu chọn...
Đề bàiMột người đi xe đạp xuống một cái dốc dài 100m hết 25s. Xuống hết dốc, xe lăn tiếp đoạn đường dài 50m trong 20s rồi mới dừng hẳn. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên...
Đề bàiMột người có khối lượng 45kg. Diện tích tiếp xúc mỗi bàn chân là 150cm2. Tính áp suất người đó tác dụng lên mặt đất khi:a) Đứng cả hai chân.b) Co một chân.Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông...
Đề bàiM và N là hai vật giống hệt nhau được thả vào hai chất lỏng khác nhau có trọng lượng riêng d1 và d2 (H.18.2)a) So sánh lực đẩy Ác – si – mét tác dụng lên M và N.b) Trọng...
Đề bàiHãy tính công mà em thực hiện được khi đi đều từ tầng một lên tầng hai của ngôi trường em (em tự cho các dữ kiện cần thiết).Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông mà em thực hiên:...
Đề bàiMột lực sĩ cử tạ nâng quả tạ khối lượng 125kg lên cao 70cm trong thời gian 0,3 giây. Trong trường hợp này lực sĩ đã hoạt động với công suất bao nhiêu?Phương pháp giải - Xem chi tiếtCông...