Bài 18. Châu Á (tiếp theo)


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.Đa số dân cư châu Á là người:☐ Da vàng☐ Da trắng☐ Da đenTrả lời:Đa số dân cư châu Á là người:☒ Da vàng
Quan sát hình 5, trang 106 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:Hoạt động kinh tếPhân bốTrồng lúa mìTrung Quốc,Trồng lúa gạo Khai thác dầuTây Nam Á,Sản xuất ô tô Trồng bông Chăn nuôi trâu, bò  Trả lời:Hoạt động kinh tếPhân bốTrồng lúa mìTrung Quốc,...
Điền từ vào chỗ trống (…) sao cho đúng.Châu Á có số dân ….. thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc tại các ….. châu thổ và sản xuất …. là chính. Một số nước phát triển công...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước những ý đúng.Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì:☐ Có nhiều đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển màu mỡ.☐ Có nhiều đất đỏ badan.☐ Địa...
Nêu một số ngành sản xuất của khu vực Đông Nam Á được thể hiện trên lược đồ hình 5, SGK, trang 106.Trả lời:- Ngành khai thác dầu khí.- Sản xuất ô tô.- Trồng cây lương thực: lúa gạo,lúa mì.-...