Bài 18. Châu Á (tiếp theo)


Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, so sánh diện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác.GỢI Ý LÀM BÀIDiện tích châu Á với diện tích của các châu lục khác: Châu Á có diện...
Dựa vào hình 5, cho biết sự phân bố của một số ngành sản xuất chính của châu Á.GỢI Ý LÀM BÀISự phân bố của một số ngành sản xuất chính của châu Á: Nông nghiệp là ngành sản xuất chính...
Với khí hậu như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng gì?GỢI Ý LÀM BÀIVới khí hậu gió mùa nóng ẩm như vậy, Đông Nam Á chủ yếu có loại rừng rậm nhiệt đới.
Dân cư châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào? Tại sao?GỢI Ý LÀM BÀIDân cư châu Á tập trung đông đúc ở các vùng đồng bằng châu thổ vì có đất phù sa màu mỡ, địa hình...
Dựa vào hình 5, cho biết:- Cây bông và cây lúa gạo được trồng ở những nước nào?- Tên các nước sản xuất nhiều ô tô và khu vực khai thác nhiều dầu mỏ?GỢI Ý LÀM BÀI1. Cây bông và cây...
Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo?GỢI Ý LÀM BÀIKhu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì có đất phù sa màu mỡ, địa hình bằng phẳng, nguồn nước...