Bài 18. Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến d…


Đề bàiNguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?Lời giải chi tiết- Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp: chọn giống từ lâu đã tạo ra các dòng...
Đề bàiThế nào là ưu thế lai?Lời giải chi tiếtHiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu,khả năng sinh trưởng và phát triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.
Đề bàiNêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.Lời giải chi tiết- Tạo ra những dòng thuần chủng khác nhau- Cho lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai cho ưu thế lai...
Đề bàiTại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?Lời giải chi tiếtVì ở đời sau, các alen lặn có thể tổ hợp với nhau thành đồng hợp lặn tạo điều kiện cho...
Đề bàiCâu nào dưới đây giải thích về ưu thế lai là đúng?A. Lai hai dòng thuần chủng với nhau sẽ luôn cho ra con lai có ưu thế lai cao.B. Lai các dòng thuần chủng khác xa nhau về...