BÀI 18. ĐÔ THỊ HÓA


Chứng minh rằng: quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp. Giải thích nguyên nhân của hiện tượng trêna) Chứng minhb) Giải thíchTrả lời:a) Chứng minh: Quá trình đô thị hoá...
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam, nhận xét sự phân bố mạng lưới các đô thị lớn ở nước taTrả lời:- Sự phân bố đô thị có sự chênh lệch giữa các vùng: vùng có nhiều đô thị nhất...
Hoàn thành sơ đồ sau, thể hiện ảnh hưởng của đô thị hóa đối với phát triển kinh tê-xã hội nước taTrả lời:
Cho bảng số liệu sau:TỔNG SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ PHÂN THEO VÙNG CỦA NƯỚC TA NĂM 2010(Đơn vị: nghìn ngườiVùngTổng số dânSố dân thành thịCả nước8692726224.4Trung du và miền núi Bắc Bộ12328.82410.1Đồng bằng sông Hồng18610.55256.4Bắc Trung Bộ10092.91650.8Duyên...