Bài 18. Đô thị hóa


a)Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấpTừ thế kỉ III trước Công nguyên, thành Cổ Loa, kinh đô của nhà nước Âu Lạc, được coi là đô thị đầu tiên...
Dựa vào các tiêu chí chủ yếu như: số dân, chức năng, mật độ dân số, tỉ lệ dân phi nông nghiệp,..mạng lưới đô thị ở nước ta được phân thành 6 loại (loại đặc biệt, loại 1,2,3,4,5). Hai đô...
-Đô thị hóa có tác động mạnh tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta.-Các đô thị có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương, các vùng trong...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học hãy nêu khái niệm đô thị hóa ?Lời giải chi tiếtĐô thị hóa là một quá trình phát triển kinh tế - xã hội, mà biểu hiện của nó là sự tăng nhanh về số...
Đề bàiDựa vào bảng 18.1, nhận xét về sự thay đổi số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn 1990 – 2005.Lời giải chi tiếtNhìn chung số dân thành thị và...
Đề bàiDựa vào bảng 18.2, nhận xét về sự phân bố đô thị và số dân đô thị giữa các vùng trong cả nước.Lời giải chi tiếtNhìn chung sự phân bố đô thị và số dân đô thị nước ta...
Đề bàiNêu ví dụ minh họa điển hình về những hậu quả của quá trình đô thị hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội và môi trường ở nước ta hiện nay.Lời giải chi tiếtỞ nhiều thành...
Đề bàiTrình bày đặc điểm đô thị hóa ở nước ta.Lời giải chi tiếtĐặc điểm đô thị hóa ở Việt Nam :a) Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp.- Thế kỉ thứ 3 TCN,...
Đề bàiPhân tích những ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa ở nước ta đối với phát triển kinh tế - xã hội ?Lời giải chi tiếtẢnh hưởng của quá trình đô thị hóa ở nước ta đối với phát...
Đề bàiVẽ biểu đồ (kết hợp cột kết hợp đường) thể hiện hiện quá trình đô thị hóa đô thị hóa ở nước ta theo bảng số liệu ở bảng 18.1.Phương pháp giải - Xem chi tiết- Sử dụng kĩ...